PhimVid

Khám phá

Phim hay

loading player ...

日軍佔盡優勢堅守陣地,國軍部隊衝鋒無果傷亡慘重,國軍長官一怒之下直接下令炸平整個山峰!10:43

元气嘟嘟 1.625.462 lượt xem

歡迎訂閱嘟嘟的頻道哦 https://www.youtube.com/channel/UC_GcrznCXn6b-i1Y7DOn54A

356 nhận xét